KAPAT
EPOSTER
TNRD 30. YIL ULUSLARARASI KATILIMLI TANISAL, GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ YILLIK KONGRESİ
1022
Yasin Celal Güneş
A Rare Cause of Mass in the Mandible Waldenström Makroglobulinemia
Detayları Gör
1036
Rana Günoz Cömert
Orbital Mass A Case Of Rosai-Dorfman Disease
Detayları Gör
1047
Hatice Kaplanoğlu
Branchial Cleft Cyst
Detayları Gör
1055
Hatice Kaplanoğlu
Petrous apex cholesterol granuloma
Detayları Gör
1083
Melike Elif Kalfaoğlu
Nadir Görülen Dev Tükrük Bezi Tümörü: Miyoepitelyoma
Detayları Gör
1085
Veysel Kaplanoğlu
Graves Hastalığı Olan Olguda; Nadir Süperior Oftalmik Ven Trombozu
Detayları Gör
1089
Basri Göksu
Nadir Bir Vaka: Unilateral Stiloid Proçesin Hyoid Kemiğe Uzanımı
Detayları Gör
1119
Ozan Karatağ
Longus Kolli Kalsifik Tendiniti Mr Ve Bt Bulguları
Detayları Gör
1090
Abdi Gürhan
A Rare Tumor in A Rare Localization:Parapharyngeal Inflamatory Myofibroblastic Tumor
Detayları Gör
1091
Abdi Gürhan
Primary Maxıllary Sinus Lymphoma An Extraordinary Localization
Detayları Gör
1092
Mehmet Öztürk
An Overlooked Cause Of Headache in Adolescents Occipital Spur
Detayları Gör
1094
Mehmet Öztürk
Malign Mesenchymal Tumor Of Parotid Gland Rare Salivary Gland Tumor
Detayları Gör
1025
Ahmet Kürşat Karaman
Complicated Midline Spinal Hamartoma: A Rare Case
Detayları Gör
1033
Hatice Kaplanoğlu
Simultaneous Cranial Subarachnoid Hemorrhage-Subdural Hematoma and Spinal Subarachnoid Hemorrhage
Detayları Gör
1035
Eda Cingöz
A Rare Cerebellar Entity Lhermitte Duclos Disease
Detayları Gör
1037
Elif Uzun Ata
Akkiz İmmün Yetmezlik Sendromunda Serebral Toksoplazmozis: 2 Olgu Sunumu
Detayları Gör
1040
Rana Günoz Cömert
Ventral Spinal Cord Herniation Case Report
Detayları Gör
1043
Nurdan Göçgün
The Rare Mimicker Of Menengioma in Dural Masses Tuberculosis
Detayları Gör
1049
Aynur Turan
Persistent Falcine Sinus with Hypoplastic Distal Superior Sagittal Sinus and
Detayları Gör
1058
Eda Cingöz
MRI Features of Tuberculous Meningitis
Detayları Gör
1081
Hüseyin Yıldız
Bilateral Parietal Lob Tutulumu Gösteren Mvnt Olgusu: Nadir Bir Prezentasyon
Detayları Gör
1082
Melike Elif Kalfaoğlu
Lumboperitoneal Şantın Geç Ve Nadir Bir Komplikasyonu
Detayları Gör
1084
Melike Elif Kalfaoğlu
Kauda Equinada Nadir Görülen Bir Uzak Metastaz: Larenks Scc Metastazı
Detayları Gör
1099
Canberk Orundaş
Bilateral PCA Enfarktları,Kolloid Kist Ve Hidrosefali ile Nadir Bir Birliktelik
Detayları Gör
1100
Canberk Orundaş
Metanol İntoksikasyonuna Sekonder Bilateral Putaminal Hemorajik Nekroz: Bt Bulguları
Detayları Gör
1101
Gökhan Aytekin
İntradiploik Yerleşimli Epidermoid Kistlerin Görüntüleme Bulguları
Detayları Gör
1103
Sinem Aydemir
Nadir Bir Olgu Over Seröz Adenokarsinomu Beyin Metastazı
Detayları Gör
1104
Sinem Aydemir
Olgu Sunumu Herpes Zoster Otikus
Detayları Gör
1105
Remzi Yiğitcan Noyan
Kriptokok Meningoensefalitinin Görüntüleme Bulguları
Detayları Gör
1112
Mahmut Bilal Doğan
İzole Hipoglossal Sinir Felci İle Prezente İnternal Karotid Arter Diseksiyonu
Detayları Gör
1062
Bülent Yıldız
Atipik Prezantasyon Gösteren Reversibl Serebral Vazokonstriksiyon Sendromu Olgusu
Detayları Gör
1011
Aylin Güneşli Yetişken
MRI and Glasgow Coma Scale in Cerebral Venous Thrombosis
Detayları Gör
1012
Aylin Güneşli Yetişken
Carotid Artery Distensibility and Elasticity After Obesity Surgery
Detayları Gör
1013
Aylin Güneşli Yetişken
Carotid Elasticity and Distensibility in Patients with End-Stage Renal Disease
Detayları Gör
1097
Berrin Çavuşoğlu
Parkinson Hastalığı’ndaki Hafif Kognitif Bozuklukta Volümetrik Değişikliklerin Saptanması
Detayları Gör
1118
Hamdullah Erk
MERS (Mild Encephalıtıs/Encephalopathy with a Reversibl Isolated SCC Lesion) Olgu Sunumu
Detayları Gör
1120
Kübra Ataman Efe
Vertebral Arter ve Baziler Arter Fenestrasyonunun MR Anjiografi İle Gösterilmesi
Detayları Gör
1123
Rahmi Eren Özkan
Petröz Apeks Kolesterol Granülomu: Olgu Sunumu
Detayları Gör
1125
Rahmi Eren Özkan
‘Açık Dudak’ Şizensefali: Olgu Sunumu
Detayları Gör
1023
Yasin Celal Güneş
A Rare Cause of Torticollis Giant Vertebral Artery Aneursym
Detayları Gör
1041
Rana Günoz Cömert
Oculocerebrorenal Syndrome of Lowe Case Report
Detayları Gör
1076
Ayşe Özdemir Gökçe
Rota Ensefaliti (Rota Serebelliti) Olgu Sunumu
Detayları Gör
1113
Mahmut Bilal Doğan
ALL Tedavisinde Geç Bir Komplikasyon: Mezial Temporal Skleroz Ve Epilepsi
Detayları Gör
1079
Ayşe Özdemir Gökçe
COVID 19(+) Çocuk Hastada Bell's Paralizisi
Detayları Gör
1086
Abdi Gürhan
A Rare Complıcatıon Of Sinusitis in Adolescence Cavernous Sinus Thrombophlebitis
Detayları Gör
1093
Mehmet Öztürk
Aggressıve Histologic Variant of Osteoblastoma as Rare Benign Bone Tumor
Detayları Gör
1116
Melisa Yalçın
Leigh Sendromu: Olgu Sunumu
Detayları Gör
1117
Melisa Yalçın
Korpus Kallozumda Çentiklenme: Normal Varyant mı Anomali mi?
Detayları Gör